حسين سعدی

شبان ارشد

شبان کلیسای فارس زبان در شهر دالاس تگزاس می باشد . او بعد از مطالعه مذاهب مختلف ، با خدای حقیقی آشنا شده و حضور او را شخصا” در زندگی خود تجربه نمود.اکنون اشتیاق او این است که این حقیقت ، محبت ، شادی و آرامش الهی را با دیگران در میان بگذارد.ایشان از سال 2006 خدمت خود را در کلیساهای خانگی در ایران آغازنمود ودر سال 2009 برای خدمت شبانی دستگذاری شد و حاصل خدمت ایشان تاسیس وبنای کلیساهای خانگی در شهرهای مختلف ایران می باشد، همچنین در مدت زمان اقامت در کشور ترکیه به خدمت شبانی در بین ایرانیها ادامه داده و حاصل خدمت ایشان تاسیس و بنای کلیساهای ایرانیان در شهرهای آدانا و مرسین ترکیه می باشد .او بر این باور است که خدا از طریق ایشان کارهای عظیمی در بین مسلمانان دالاس انجام خواهد داد.ایشان ازدواج کرده و صاحب دو فرزند می باشد

مشخصات