سموئیل طلوعی

شبان، آموزش و گروه ها

شبان کلیسای فارس زبان در شهر دالاس تگزاس می باشد .ایشان تا سن بيست و سه سالگلى به دور از خدا زندگى كرد، اما در نتيجه ملاقات عجيب خدا با او ، قلب خود را به مسسح سپرد ، و از همان ابتداى ايمانش تصميم گرفت خود را وقف خدا كند.تا این خبر خوش را با دیگران در میان بگذارد تا دیگران نیز ، محبت و نجات خدای یکتا را تجربه کنند.ایشان خدمت تمام وقت خود را در ايران در سال ٢٠٠٧ شروع كرد و در همان سال توسط خادمين مختلف جهت شبانى كليساهاى محلى كه خود موسس آنان بود دست گذارى شد.او اميدوار است مانند كشورهاى ايران و تركيه شاهد كارهاى عجيب خدا در شهر دالاس آمريكا نيز باشدایشان ازدواج کرده اند

مشخصات